Wie zijn de Evangelischen?

Misschien hoorde je er al over, via de Evangelische Omroep (EO) of je zag wel eens een sticker op een auto in de vorm van een vis. Dit herkenningsteken, gebruikt door evangelische christenen, verwijst naar het ontstaan van het christendom. Net zoals de eerste christenen, hebben wij ontdekt dat je nog steeds enthousiast kan zijn over je geloof, omdat er werkelijk een relatie mogelijk is met God, en dit dankzij Jezus Christus. In België zijn er al heel wat mensen die hiervan kunnen getuigen. Ze komen samen in ongeveer 500 evangelische kerken. De Evangelische Alliantie Vlaanderen (EAV) biedt een platform aan evangelische kerken en verenigingen, om hun geloof in Jezus Christus op een gestruktureerde en gemeenschappelijke wijze te uiten. Samen willen de Evangelischen ook zorg en aandacht geven aan de zwakken en zieken, ooghebbende voor ontwikkelingshulp, o.a. door de verkoop van derdewereldproducten (via Tear Craft). We zijn vertegenwoordigd in de aalmoezeniersdiensten van gevangenissen, ziekenhuizen enz.. Sociale en pastorale hulpverlening is voor ons heel belangrijk. Via godsdienstonderwijs in de scholen bieden we aan kinderen de gelegenheid om de Bijbel te leren kennen.