VIANOVA (Belgische Evangelische Zending)

Tijdens de eerste Wereldoorlog ontmoette een Amerikaans echtpaar in Londen Belgische soldaten, slachtoffers van het Ijzerfront. Ralph en Edith Norton spraken met hen over het evangelie en velen namen Jezus Christus aan als Redder. Na de oorlog staken zij het kanaal over en vestigden zich in Brussel. De Belgische Evangelische Zending was geboren. In samenwerking met de soldaten die huiswaarts gekeerd waren, werden er grote evangelisatieacties gestart, waarbij vooral veel lectuur werd uitgedeeld.

 

In de voorbije 100 jaar zijn er op vele plaatsen evangelische gemeenten gesticht. Ook werd een Bijbelschool opgericht zodat men jonge gemeentewerkers kon vormen. Het stichten van levende gemeenten die het geloof verspreiden, is vanaf het begin het belangrijkste doel geweest van de BEZ. Dit is nooit veranderd: het hele land bereiken met een efficiënte getuigenis, door lokale gemeenten die over het hele land verdeeld zijn.

 

Hoofddoel van de BEZ is GEMEENTESTICHTING, maar daarnaast zijn er ook een aantal ondersteunende bedieningen, zoals de werking van HET GOEDE BOEK, de BIJBEL-EXPO en het KINDERCOMITE. Sinds mei 2019 gaat de BEZ door onder een nieuwe naam: VIANOVA.

    

Wil je meer weten over VIANOVA/BEZ, klik dan op de logo....